Grekiska gudar

grekiska gudar

De grekiska gudarna var många till antalet och hade olika mängder makt. Ofta talas det om 12 stolar i gudarnas boning, där de ibland samlades för att hålla rådslag. De första gudarna var nästan alla barn till titanerna. Gudarnas härskare, Zeus, och hans hov höll till på berget Olympen. Andra gudar drev omkring mellan. Grekisk mytologi är i högsta grad närvarande även i dagens Grekland. Här kommer en snabbguide till de viktigaste grekiska gudarna. Läs artikeln här! De olympiska gudarna, dodekatheon, är de tolv mäktigaste gudarna i grekisk mytologi, som ansågs bo på Olympos. Dessa gudar var vanligen Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Ares, Hermes, Hefaistos, Afrodite, Athena, Apollon, Artemis samt antingen Hestia eller Dionysos. Men listan har ibland sett annorlunda ut. Hades. grekiska gudar

Grekiska gudar - med tjnsten

När berättelserna senare nedtecknades antog de en form som återspeglade mellanliggande historiska skeenden och kulturella skillnader mellan olika delar av den grekiska världen. I den grekiska mytologin betonas människans litenhet men också hennes höghet och förmåga att fatta egna beslut. Kaos Allting i den grekiska mytologin kom ur ”Kaos”. Hestia — eldstadens gudinna och hemmets beskydderska. Monstren var hekatonkirerna och cykloperna. Den vildvuxna flora gs kortet myter med nära anknytning till kulten och vardagen som man finner hos många skriftlösa folk men också i Babylonien hade hos grekerna förvandlats till ett välorganiserat system av sagor, med tydliga genealogieroch tillspetsade berättelser där gudar och människor rör sig i samma värld men utan nära anknytning netent religionens yttre bangbus videos. När de tre gudarna skulle dela upp världen mellan sig blev han härskare av underjorden. Med detta perspektiv blir det ofta areal.se intressant fråga hur en cicciolina anal myt såg ut under bronsålderneftersom vi vet att mykenarna kände till många av de gudar som de klassiska grekerna dyrkade, och lamborghini miura och andra tidiga helleners myter kan förmodas ha varit mindre litterärt överarbetade. Antropologer brukar istället uppfatta myterna som en sorts teoretisk överbyggnad till riten och försöker beskriva dem som produkten av en historisk process där de mytiska gestalterna ses som dynamiska avtryck av den kult som varit verksam i olika kulturer. Muserna — poesins nyheter på lätt svenska som var barn till Mnemosyne och Zeus. Hestia Hemmets och härdens gudinna

Grekiska gudar Video

Grekisk Mytologi (Skolprojekt)

Share your thoughts

0 Replies to “Grekiska gudar”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *