Psykiatrireformen

psykiatrireformen

Den svenska psykiatrireformen. Louise Larsson Psykologi A Handledare: Ola Johansson. Ållebergsgymnasiet VT Sammanfattning Den första januari genomfördes i hela Sveriges land vad som kom att kallas ”psykiatrireformen”. Denna reform innebar att vården av psykiskt störda människor skulle bli mer öppen. Syftet med års psykiatrireform var att personer med psykisk funktionsnedsättning skulle integreras i samhället. I stället för att institutionaliseras skulle de få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. Men hur har det gått? Socialstyrelsen har nyligen granskat verksamheterna – och finner skäl att. Konsekvenser av psykiatrireformen. Psykiatrireformen genomfördes 1 januari Kommunerna fick då ett ökat och förtydligat ansvar för personer med psykisk störning som inte är i behov av sluten aktiv psykiatrisk vård. Syftet med reformen var att öka de långvarigt psykiskt stördas livskvalitet och delaktighet i samhället.

Share your thoughts

0 Replies to “Psykiatrireformen”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *